İnşaat malzemeleri ihracatında birim fiyatlar 9 yıl önceki seviyesine yeniden ulaştı

Türkiye İnşaat Gereci Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Dış Ticaret Endeksi mayıs ayı sonuçlarını açıkladı. Dış ticaret endeksinde son yeni bilgilerin yer aldığı rapora nazaran, inşaat materyalleri sanayi ihracatı resmi tatiller nedeniyle azalan çalışma günü sayısı ve savaşın tesirlerinin yeterliden uyguna hissedilmesiyle yavaşlama kaydetti. Mayıs ayında ölçü olarak yılın en düşük ikinci aylık ihracatı gerçekleşirken, yıllık (son 12 aylık) ihracat 34,04 milyar dolar oldu. İthalat ise mayıs ayında geçen yılın mayıs ayına nazaran yüzde 23,7 arttı. Yılın ikinci yarısında ihracat ünite fiyatlarında gerileme bekleniyor.

İnşaat gereci kesiminin çatı kuruluşu Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Materyalleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi mayıs ayı sonuçlarına nazaran; inşaat materyalleri sanayi ihracatı, resmi tatiller nedeniyle çalışma gün sayısındaki azalmaya bağlı olarak bir evvelki aya nazaran yavaşlama kaydetti. Mayıs ayında ortalama ihracat ünite fiyatları endeksin hazırlanmaya başlandığı 2013 yılı ağustos ayındaki yüksek başlangıç düzeylerine yine ulaştı.

Savaşın tesirleri mayıs ayında arttı

İnşaat materyalleri sanayi dış ticaret performansı mayıs ayında ihracat tarafında yavaşlarken, ithalat tarafında ise artış devam etti.

Mayıs ayında Rusya-Ukrayna savaşının tesirlerinin de arttığı görüldü. Mart ve nisan aylarındaki yüksek ihracatlar sonrası mayıs ayında çalışma gün sayısındaki azalmanın da tesiriyle düşen ihracat, mayıs ayında 2,73 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ölçü olarak 4,69 milyon tona gerileyen ihracat, böylelikle 2022 yılı ocak ayından bu yana ölçü bazında yılın en düşük ikinci aylık ihracatı oldu.

Öte yandan mayıs ayında ortalama ihracat ünite pahasında artış sürerek 9 yıl öncesine, endeksin başlangıcı olan 100 düzeyine tekrar ulaştı. İnşaat gereçleri sanayi ortalama ihracat ünite fiyatı mayıs ayında geçen yılın mayıs ayına nazaran yüzde 38,1 artarak 0,58 dolar/kg düzeyine yükseldi. 2021 yılı mayıs ayında ortalama ihracat ünite fiyatları 0,42 dolar/kg olmuştu.

Yıllık ihracat 34,04 milyar dolar seviyesinde

Mayıs ayında çalışma gün sayısındaki düşüş ihracatı sınırlarken, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı yeni şartlar pazarlarda daha fazla hissedilmeye başlandı. Bu gelişmelere bağlı olarak inşaat gereçleri yıllık (son 12 aylık) ihracatı mayıs ayında 34,04 milyar dolara ulaştı. Yıllık ihracat ölçüsü 64,07 milyon ton olarak gerçekleşirken, ihracat ünite fiyatı yıllık ortalaması 0,58 dolar/kg düzeyine yükseldi.

İnşaat materyalleri sanayi ihracatının yılın ikinci yarısında savaşın yanı sıra yüksek global enflasyon ve resesyon kaygılarının tesiri altında kalacağı öngörülüyor. Ortalama ihracat ünite fiyatlarında da global emtia fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak gerilemeler bekleniyor.

İthalat yüzde 23,7 arttı

2022 yılı mayıs ayında inşaat materyalleri ithalatı geçen yılın mayıs ayına nazaran yüzde 23,7 artarak 876 milyon dolara yükseldi. Çalışma günlerindeki azalma ve döviz kurlarındaki artış, ithalattaki artışı etkilemedi. 2022 yılı mayıs ayında inşaat materyalleri ithalatı 297 bin 25 ton ile yılın en yüksek ikinci aylık ölçüsüne ulaştı. İthalat ünite fiyatı ise 2,95 dolar/kg oldu.

Alt kesimlerde yüksek ihracat ünite fiyatlarına ulaşıldı

2022 yılı mayıs ayında inşaat materyalleri ihracat performansının alt kesimler prestijiyle geçen yılın aynına nazaran güçlü kaldığı görüldü. Alt kesimlerde bedel olarak artışlar kaydedilirken, bu artışların daha çok ünite fiyat artışlarından kaynaklandığı izlendi. Ölçü olarak da artışlar oldu.

Bu periyotta sekiz alt eser kümesinin yedisinde ortalama ihracat ünite fiyatları 2021 yılı mayıs ayına nazaran yükseldi. Bu artışta global emtia ve en son eser fiyatlarındaki yüksek seyir tesirli oldu.

2022 yılı mayıs ayında demir çelik eserlerin ortalama ihracat ünite fiyatı geçen yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 37,3 yükseldi. Mineral, taş ve toprak eserlerin ortalama ihracat ünite fiyatı geçen yılın birebir ayına nazaran yüzde 27,8 arttı. Prefabrik eserlerde ortalama ihracat ünite fiyatı yüzde 32,3, ağaç ve ahşap eserleri ortalama ihracat ünite fiyatı yüzde 33,8 ve metal bazlı eserlerin ortalama ihracat ünite fiyatı yüzde 36,2 yükseldi.

2022 yılı mayıs ayında sekiz alt eser kümesinin beşinde ihracat ölçü olarak geçen yılın mayıs ayının üzerinde gerçekleşti. Ölçü olarak artışlarda geçen yılın birinci aylarındaki artışların baz tesirleri görülmeye başlandı. Üç alt eserde ise ölçü olarak gerileme yaşandı.

Mayıs ayında ölçü olarak ihracat artışları metal bazlı eserlerde yüzde 2, yalıtım materyalleri ihracatında ise yüzde 46,9 oldu. Mineral, taş ve toprak eserlerin ihracatı ölçü olarak yüzde 20,2, demir çelik eserlerin ihracatı yüzde 20,9 azaldı.

Bu ayda sekiz alt eser kümesinin tamamında ihracat kıymet olarak bir evvelki yılın mayıs ayına nazaran kıymetli oranlarda yükseldi. Bedel olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 75,7 ile prefabrik eserlerde gerçekleşti. Metal bazlı eserlerde yüzde 39, demir çelik eserlerinde yüzde 9,3, yalıtım materyallerinde yüzde 37,6 oldu. Mineral, taş ve toprak eserlerde paha olarak ihracat artışı mayıs ayında yüzde 1,8’de kaldı.

Türkiye İnşaat Gereci Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Dış Ticaret Endeksi mayıs ayı sonuçlarını açıkladı. Dış ticaret endeksinde son yeni dataların yer aldığı rapora nazaran, inşaat materyalleri sanayi ihracatı resmi tatiller nedeniyle azalan çalışma günü sayısı ve savaşın tesirlerinin yeterliden düzgüne hissedilmesiyle yavaşlama kaydetti. Mayıs ayında ölçü olarak yılın en düşük ikinci aylık ihracatı gerçekleşirken, yıllık (son 12 aylık) ihracat 34,04 milyar dolar oldu. İthalat ise mayıs ayında geçen yılın mayıs ayına nazaran yüzde 23,7 arttı. Yılın ikinci yarısında ihracat ünite fiyatlarında gerileme bekleniyor.

İnşaat gereci bölümünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Materyalleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi mayıs ayı sonuçlarına nazaran; inşaat materyalleri sanayi ihracatı, resmi tatiller nedeniyle çalışma gün sayısındaki azalmaya bağlı olarak bir evvelki aya nazaran yavaşlama kaydetti. Mayıs ayında ortalama ihracat ünite fiyatları endeksin hazırlanmaya başlandığı 2013 yılı ağustos ayındaki yüksek başlangıç düzeylerine yine ulaştı.

Savaşın tesirleri mayıs ayında arttı

İnşaat materyalleri sanayi dış ticaret performansı mayıs ayında ihracat tarafında yavaşlarken, ithalat tarafında ise artış devam etti.

Mayıs ayında Rusya-Ukrayna savaşının tesirlerinin de arttığı görüldü. Mart ve nisan aylarındaki yüksek ihracatlar sonrası mayıs ayında çalışma gün sayısındaki azalmanın da tesiriyle düşen ihracat, mayıs ayında 2,73 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ölçü olarak 4,69 milyon tona gerileyen ihracat, böylelikle 2022 yılı ocak ayından bu yana ölçü bazında yılın en düşük ikinci aylık ihracatı oldu.

Öte yandan mayıs ayında ortalama ihracat ünite pahasında artış sürerek 9 yıl öncesine, endeksin başlangıcı olan 100 düzeyine tekrar ulaştı. İnşaat gereçleri sanayi ortalama ihracat ünite fiyatı mayıs ayında geçen yılın mayıs ayına nazaran yüzde 38,1 artarak 0,58 dolar/kg düzeyine yükseldi. 2021 yılı mayıs ayında ortalama ihracat ünite fiyatları 0,42 dolar/kg olmuştu.

Yıllık ihracat 34,04 milyar dolar seviyesinde

Mayıs ayında çalışma gün sayısındaki düşüş ihracatı sınırlarken, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı yeni şartlar pazarlarda daha fazla hissedilmeye başlandı. Bu gelişmelere bağlı olarak inşaat gereçleri yıllık (son 12 aylık) ihracatı mayıs ayında 34,04 milyar dolara ulaştı. Yıllık ihracat ölçüsü 64,07 milyon ton olarak gerçekleşirken, ihracat ünite fiyatı yıllık ortalaması 0,58 dolar/kg düzeyine yükseldi.

İnşaat gereçleri sanayi ihracatının yılın ikinci yarısında savaşın yanı sıra yüksek global enflasyon ve resesyon telaşlarının tesiri altında kalacağı öngörülüyor. Ortalama ihracat ünite fiyatlarında da global emtia fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak gerilemeler bekleniyor.

İthalat yüzde 23,7 arttı

2022 yılı mayıs ayında inşaat gereçleri ithalatı geçen yılın mayıs ayına nazaran yüzde 23,7 artarak 876 milyon dolara yükseldi. Çalışma günlerindeki azalma ve döviz kurlarındaki artış, ithalattaki artışı etkilemedi. 2022 yılı mayıs ayında inşaat materyalleri ithalatı 297 bin 25 ton ile yılın en yüksek ikinci aylık ölçüsüne ulaştı. İthalat ünite fiyatı ise 2,95 dolar/kg oldu.

Alt kesimlerde yüksek ihracat ünite fiyatlarına ulaşıldı

2022 yılı mayıs ayında inşaat gereçleri ihracat performansının alt kesimler prestijiyle geçen yılın aynına nazaran güçlü kaldığı görüldü. Alt dallarda paha olarak artışlar kaydedilirken, bu artışların daha çok ünite fiyat artışlarından kaynaklandığı izlendi. Ölçü olarak da artışlar oldu.

Bu devirde sekiz alt eser kümesinin yedisinde ortalama ihracat ünite fiyatları 2021 yılı mayıs ayına nazaran yükseldi. Bu artışta global emtia ve son eser fiyatlarındaki yüksek seyir tesirli oldu.

2022 yılı mayıs ayında demir çelik eserlerin ortalama ihracat ünite fiyatı geçen yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 37,3 yükseldi. Mineral, taş ve toprak eserlerin ortalama ihracat ünite fiyatı geçen yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 27,8 arttı. Prefabrik eserlerde ortalama ihracat ünite fiyatı yüzde 32,3, ağaç ve ahşap eserleri ortalama ihracat ünite fiyatı yüzde 33,8 ve metal bazlı eserlerin ortalama ihracat ünite fiyatı yüzde 36,2 yükseldi.

2022 yılı mayıs ayında sekiz alt eser kümesinin beşinde ihracat ölçü olarak geçen yılın mayıs ayının üzerinde gerçekleşti. Ölçü olarak artışlarda geçen yılın birinci aylarındaki artışların baz tesirleri görülmeye başlandı. Üç alt eserde ise ölçü olarak gerileme yaşandı.

Mayıs ayında ölçü olarak ihracat artışları metal bazlı eserlerde yüzde 2, yalıtım materyalleri ihracatında ise yüzde 46,9 oldu. Mineral, taş ve toprak eserlerin ihracatı ölçü olarak yüzde 20,2, demir çelik eserlerin ihracatı yüzde 20,9 azaldı.

Bu ayda sekiz alt eser kümesinin tamamında ihracat kıymet olarak bir evvelki yılın mayıs ayına nazaran kıymetli oranlarda yükseldi. Bedel olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 75,7 ile prefabrik eserlerde gerçekleşti. Metal bazlı eserlerde yüzde 39, demir çelik eserlerinde yüzde 9,3, yalıtım materyallerinde yüzde 37,6 oldu. Mineral, taş ve toprak eserlerde bedel olarak ihracat artışı mayıs ayında yüzde 1,8’de kaldı.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorum yapın