FATİHA MÜHLETİ OKU: Fatiha Müddeti’nin manası ve fazileti nelerdir?

Müslüman alemi, kaza ve belalardan korunmak, tövbe etmek, yardım istemek ve bağışlanmak için sık sık dua okur.

Allah tarafından Müslümanlara farz kılınmış olan 5 vakit namazın her rekatında Fatiha müddeti okunur.

Kur’an-ı Kerim’in birinci mühleti olan Fatiha Müddeti halk tarafından Elham Duası olarak bilinir.

Fatiha Mühleti 7 ayettir, her kaygıya devadır. Fatiha Müddetini okuyan kişi tüm Kuran’ı okumuş üzere sevaba nail olur.

Fatiha Müddetinin faziletleri nelerdir?

İslam dininde en faziletli mühletler içerisinde yer alır.

Faziletleri ortasında; başarılı olmak, yardım görmek, şefkat sahibi olmaya yöneltme üzere durumlar bulunur.

Fatiha Mühleti, kişinin düşmana üstün gelmesi, kötülüklerden korunması, mevki sahibi olması ve mülk edinmesi için okunabilen mühletler ortasında yer alır.

Fatiha Mühletinin okunuşu

Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Anlamı

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. ﴾2-4﴿ (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi gerçek yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Yorum yapın